„Bicske Város Díszpolgára” cím

„BICSKE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím évente egy alkalommal, legfeljebb két személynek (akár posztumusz) adományozható.

Kitüntetést kaphat:

  • Kiemelkedően jelentős munkásságával, egész életművével mind városon belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, hogy hozzájárult a város jó hírneve emeléséhez
  • Példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll
  • Közvetlenül vagy közvetve kiemelkedően hozzájárult a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti és egyéb vonatkozású fejlődéséhez, gyarapodásához
  • A település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott
  • Maradandó alkotásokkal segítette a város előrehaladását, és tekintélyének növelését

 

Javaslatot tehet:

  • Bármely személy

 

beérkezés: április 30.
döntés: május 31.
átadás:augusztus 20.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • A jelölt személy nevét, és életútjának, munkásságának rövid leírását
  • Elismerésre ajánlott tevékenységének részletes kifejtését, méltatását
  • Érdemeinek időszerűségét, eddigi elismerését
  • A javaslattevő nevét, pontos címét, szervezet esetén a tevékenységi területét

 

2000. Dr. Szalonczay Lajos (posztumusz)
2001. Tabódy István (posztumusz)
  Mészáros Árpád
2002. Szabó György  (posztumusz)
  Dr. Kiss Péter
2003. Jakab István László (posztumusz)
  Prockl Gyula (posztumusz)
  Magyari Béla
2004. Kutrik József (posztumusz)
  Dr. Orbán Antal (posztumusz)
  Kósa Dezső
2005. Göllner László
  Lakatos István (posztumusz)
2006. Dr. Nyúl István (posztumusz)
  Kerecsendi Kiss Márton    (posztumusz)
2007.   Móser Zoltán
  Nagy Margit (posztumusz)
  Vértes Vilmos (posztumusz)
2008. Báder Antal
  Oláh József (posztumusz)
2011. Dr. Kelemen András
2012. Csizmadia László
  Kovács Gyula (posztumusz)
  id. Kürthy Viktor (posztumusz)
2013. Dr. Végh Róbert
  Bazsinka Zsuzsanna
2014. Pllavicini Frigyes Őrgróf
2015. Bazsinka József (posztomusz)
  Farkas Lászlóné
2016. Krajczár Gyula
  Karádi Imre
2017. nem volt kitüntetett
2018 dr. Kauda Béla
2019 Dr. Soltész József (posztumusz)
2020
Béres Józsefné Pálmai Klára
2020
dr. Szabó László
2021
Nagyné Szita Erzsébet