„Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja” kitüntetés

„BICSKE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS DÍJA” kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható.

Kitüntetést kaphat:

 • A város lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás területén huzamos ideje  tartósan kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végez
 • A lakosság egészségi állapotának javulásához kiemelkedő szakmai teljesítményével jelentősen hozzájárult
 • Kimagasló eredményt ért el az egészségügyi és szociális gondozás területén, magas fokú szakmai felkészültsége alapján
 • Szociális ellátásban rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a városban élő nehézsorsú emberekért végzett munkájával kiérdemelte megbecsülését
 • Élen jár az újszerű és hatékony módszerek kidolgozásában és alkalmazásában
 • Az egészségmegóvás, a gyógyítás, a rehabilitáció, a közegészségügy, valamint a családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok terén magas színvonalú tevékenységet fejt ki

 

Javaslatot tehet:

 • Bármely személy

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • A kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, beosztását
 • Általa ellátott feladatkört
 • Az elismerni kívánt tevékenység méltatását
 • A javaslattevő nevét és aláírását

 

2005.  Dr. Filipovits Mária 
2006.  Oberchauser Gézáné 
2007.  Dr. Philipp Viktor 
2008.  Ifjú Béláné
2009. Götz Jánosné
  Ódorné Palkovics Erika
2010. Dr. Tuba Miklós
2011. Dr. Balogh Gyula
  Szabó Ágnes
2012. Kornély Ferencné
2013. Dr. Tajthy Károly
  Csapár Jolán
2014. Dr. Haberényi Pál
  Fazekasd Károlyné
2015. Vincze Erzsébet
  Demeter Antalné
2016. Kovács Zoltánné
  Molnárné Bagi Ágnes
2017. Tálasné Sikó Melinda
  Dr. Stvrteczky Rita
2018. Szoboszlai Enikő
  Kovács Katalin
2019. Dr. Jánossy Ágnes
  Szabó Krisztina
2020. Nacsáné Tankó Irén
  Czeikmaiszter István
2021. Lengyel Szilvia
  Dr. Petrovicz Edina
2022. Horváth Jánosné