„BICSKE VÁROS OKTATÁS- ÉS MŰVELŐDÉSÜGYÉÉRT” kitüntetés

„BICSKE VÁROS OKTATÁS- ÉS MŰVELŐDÉSÜGYÉÉRT” kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható.

Kitüntetést kaphat:

 • Bicskén működő oktatási intézményben huzamos ideje tartósan a gyermeknevelés, az oktatás területén kiváló oktató-nevelő munkát végez
 • Aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén
 • Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásában
 • Bicske városában a közművelődés területén huzamos ideje tartósan kiemelkedő tevékenységet végez
 • A város rendezvényeinek magas szintű lebonyolításában kiemelkedő tevékenységet végez
 • A közművelődésben, a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységével, kezdeményezéseivel, eredményes munkásságával szolgálja a település művelődését

 

Javaslatot tehet:

 • Bármely személy

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • A kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, beosztását
 • Az általa ellátott feladatkört
 • Az elismerni kívánt tevékenység méltatását
 • A javaslattevő nevét, és aláírását.

 

2005.   Csörgöl Lajosné
   Urbán Lászlóné 
2006.    Bócsiné Mészáros Anna 
   Ölvedi Imréné
2007.  Lanczendorferné Kósa Katalin
  Pertl Róbertné  
2008.  Komlósné Marton Ilona 
  Iványi Ferencné  
2009. Néma Pálné Nagy Júlia
  Benedek Ignácné
2010. Fogarasi Lászlóné
  Kun Zoltán
2012. Tóthné Pósfai Ágnes
2013. Domokos Katalin
  Jávorné Járvás Éva
2014. Petrik Zsuzsanna
  Berkesné Kelemen Tünde
2015. Ágoston László
2016. Szécsi Ervinné
  Benkőné Kalmár Debóra
2017. Karancsi Sándorné
2018. Hetényi Anikó
  Tóth Erzsébet
2019. Győrikné Városi Ilona
  Moldován Katalin
2020. Szolnoki Tamás
  Némethné Gloszauer Mónika
2021. Végh Rozália
  Hiller Szilvia
2022. Dr. Lovasné Báder Katalin
  Bátorfi Rozália