Bérlakás pályázat

Bicske Város Önkormányzata a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) szerint - a Bicske Akácfa utca 1/F 1. ajtó alatti (526/44 hrsz.) költségelvű bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

Jelentkezési határidő: 2016. július 15.

A lakás megtekinthető: 2016. július 6-án 10 órakor

(A lakás megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 22/566-500-as telefonszámra!)

Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony kezdete 2016. augusztus 1.

  • A bérleti jogviszony határozott, 3 éves időre jön létre.
  • A lakás összkomfortos, 55.03 m2 alapterületű, 1+2 félszobás. Egy tetőtér beépítéses lakóépület földszintjén helyezkedik el.  
  • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított:

bruttó 46.776 Ft/hó.

  • A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét és a lépcsőház világítás arányos részét a bérlő fizeti.
  • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)
  • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
  • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a Képviselő-testület fent írt lakásrendelete szabályozza.

 

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 1. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell a 2. számú mellékletben foglaltakról. 

 

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
  • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását és
  • a lakás bérleti díja alapján számított, legalább két havi óvadék rendelkezésre állásáról szóló igazolást.

 

A jelentkezők elbírálásánál előnyt élvez az, aki több hónapi óvadék megfizetését vállalja. Lakásbérleti szerződés megkötését megelőzően a bérbeadó által megadott bankszámlára (bérbeadó által megjelölt határnapig) át kell utalnia a fizetendő óvadék teljes összegét.)

További kérdések esetén személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Bicske, Hősök tere 4.) Marton Ildikó ügyintézőnél, vagy a 22/566-500-as telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.