Elektronikusan kitölthető nyomtatványok

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében 2016. július 1-től a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.
A fentiek alapján elkészítettük a közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához szükséges ÁNYK elektronikus űrlapot, melyet innen tölthet le: http://bicske.hu/ph/ugyintezes/keresetlevel-kozigazgatasi-perhez, valamint a birtokvédelmi ügyben hozott határozat megváltoztatása iránti keresetlevél benyújtásához szükséges ÁNYK elektronikus űrlapot, melyet innen tölthet le: http://bicske.hu/ph/ugyintezes/birtokvedelmi-eljaras

Fritz Gábor
jegyző