FEJÉR MEGYE TERÜLETÉN TALÁLHATÓ TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÉS AZOK AKTUÁLIS VÍZMINŐSÉGE

A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szabályozza.

A területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a nyilvánosság számára lehetőséget biztosít a fenti rendelet végrehajtásában való részvételre - különösen a fürdővizek listájának megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére vonatkozóan - javaslatok, észrevételek és panaszok megtétele útján.

A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a nyilvánosság észrevételeinek, javaslatainak fogadását az alábbiakban közölt elérhetőségeken, illetve személyes konzultáció keretében biztosítja.

Velencei-tavi természetes fürdőhelyek esetében:

Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Tel.: 06-22/511-720; 22/314-090. Dr. Varga Erika osztályvezető, járási tisztifőorvos, Konkoly Szilvia közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző. E-mail cím:
antsz.szfvar@kdr.antsz.hu
';
// -->

A Dunaújvárosi Szalki-sziget természetes fürdőhely esetében:

Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Tel.: 06-25/411-226. Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó osztályvezető, járási tisztifőorvos, Horváth Rita közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző. E-mail cím:
antsz.dujvaros@kdr.antsz.hu
';
// -->

A járási népegészségügyi osztályok a Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján, a fürdőhelyek engedélyezése előtt, a fürdővíz kijelölési eljárás keretében - helyszíni szemle alkalmával - megvizsgálták a fürdőhelyek megfelelőségét.

Magyarország területén az aktuális vízminőségi eredmények a következő címen tekinthetők meg: www.antsz.hu (lakossági tájékoztatás/közegészségügy/környezet-egészségügy/fürdővíz természetes fürdővíz minták aktuális minősítése)

A fürdővízminőség értékelése és a fürdővizek osztályozása az aktuális, és a három megelőző fürdési idény során elvégzett vizsgálatokon alapuló fürdővíz minőségi adatsor felhasználásával történik. A fürdővizeket minőségüknek megfelelően az alábbi osztályokba sorolják be: a) kifogásolt, b) tűrhető, c) jó, d) kiváló.

2017. évben a Velencei tó partján az alábbi kijelölt fürdőhelyek kaptak fürdővíz használati engedélyt:

Agárd Park Kemping és Strand

2484 Agárd, Chernel I. u. 56-58. Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20.-22.

A fürdővíz minősítése: „jó” minősítésű.

Agárd VVSI

2484 Agárd, Tópart. u. 17. 5417 hrsz. Üzemeltető: Pro Recreatione Közhasznú Nonprofit Kft. 2484 Agárd, Tópart u. 17.

A fürdővíz minősítése: „besorolás alatt” minősítésű.

Agárd Napsugár strand

2484 Agárd, Chernel I. u. 1.

Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u.20.-22.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Agárd TINI szabad strand

2484 Agárd, 5429/19 hrsz. Üzemeltető: Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. 2483 Gárdony, Szabadság u. 20. -22.

A fürdővíz minősítése: „besorolás alatt” minősítésű.

Gárdony Sport-Beach Kemping-strand

2483 Gárdony, Harcsa u. 2. Üzemeltető: Bál-Na-Produkció Kft. 2483 Gárdony, Pf.: 2.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Gárdony, Panoráma partszakasz

6036/59 hrsz. Üzemeltető: Dávid VÍZ-SZER Kft.2483 Gárdony, Dobó u. 20.

A fürdővíz minősítése: „besorolás alatt” minősítésű.

Gárdonyfürdő TóParty Rendezvénystrand

(Gárdony-fürdő strand 2483 Gárdony, Ibolya u. 2. Velence Venezia strand 2481 Velence, Cserje u. Velence Velence-fürdői strand  4412/23 hrsz.) A fürdőhelyek összevonásra kerültek.

Üzemeltető: TóParty Rendezvénysorozat Kft. 2483 Gárdony, Batsányi János u. 7.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Velence Resort & Spa strand

 2481 Velence, Béke u. Üzemeltető: VRS Part HOTEL Kft. 2481 Velence, Béke u. 4481/G

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Velence Korzó és Szabad strand

2481 Velence, Tópart u. 1367/28 hrsz Üzemeltető: Gomi Kft. 2481 Velence, Strand u. 25.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Velence Tóbíró strand

2481 Velence, Tóbíró köz Üzemeltető: Wasserbau Kft. 2481 Velence, Halász u. 20.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Velence Drótszamár Park és Kemping-strand

 2481 Velence, Kemping u. 2. Üzemeltető: Antigorit Kft. Kőszárhegy, Fő u. 8. Levelezési cím: 2481 Velence, Kemping u. 2.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

Velence Északi strand

2481 Velence, Enyedi u. Üzemeltető: G-T. Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai u. 318.

A fürdővíz minősítése: „kiváló” minősítésű.

 

A fürdési idény tartamát és a fürdővíz használatát 2017. évben a szezonális jellegnek megfelelően általában 2017. június 1-től - 2017. augusztus 30-ig terjedő időszakra jelölték meg a Velencei-tavi strandoknál kettő kivétellel, a Velence, Drótszamár Park és Kemping és Strandnál és a Velence Északi Strandnál 2017. május 20-tól – 2017. augusztus 30-ig terjed a fürdési időszak.

             

A kijelölt természetes fürdőhelyeken (strandokon) a tó vizének minőségét a monitoring naptárban meghatározott időpontokban - fürdési szezonban havi gyakorisággal – kell ellenőrizni, 2017. évben az alábbi időpontokban:

2017. május 23; - június 13; - július 11; - augusztus 8.

Velence, Drótszamár Park és Kemping Strand és a Velence, Északi Strand: 2017. május 8., - május 23., - június 13., - július 11., - augusztus 8.

A vizsgálandó paraméterek a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra, vizsgálják a Fekál Enterococcus, Escherichia coli és a Klorofill-a jelenlétét.

A Velencei-tavon a fenti kijelölt természetes fürdőhelyeken kívül a tó vize nem ellenőrzött, a fürdés nem ajánlott!

A Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának illetékességi területén, a Duna Holtágon 1 természetes fürdőhelyre nyújtottak be kérelmet fürdővízhasználat engedélyezésre.

A Dunaújváros, Szalki-sziget szabad strandot a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. kívánja üzemeltetni a 2017. évi szezonban, 2017. június 15-től - 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakban.

Mintavételi időpontok:

2017. május 25; - június 20; - július 17; - augusztus 11; szeptember 6.

A vizsgálandó paraméterek a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra, vizsgálják a Fekál Enterococcus, Escherichia coli és a Klorofill-a jelenlétét.

A fürdővíz minősítése: „jó” minősítésű.