Felhívás - Települési tüzelőanyag támogatás

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV.30.)  önkormányzati rendelete  a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról alapján,

Települési tüzelőanyag támogatás

A szociális hatáskört gyakorló szerv települési tüzelőanyag támogatást nyújt egy háztartásnak a hideg időjárás miatt szükséges tűzifa biztosításához, évente egy alkalommal legfeljebb 10 q tűzifa mennyiségben

Települési tüzelőanyag támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszak

tárgyév október 15. és

tárgyév november 30

közötti időszak.

 

A kiszállítás a kérelmek beadásának sorrendjében történik.