Gépjármű értékesítés – az eladó kötelezettsége

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a változástól számított nyolc napon belül – az eladó a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A bejelentés megtehető bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, kormányablakoknál, valamint Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben az új tulajdonos (vevő) a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy nem teljesíti és az eladás bejelentése sem történt meg, továbbra is a nyilvántartás szerinti tulajdonost (eladót) terheli a gépjárműadó fizetési kötelezettség, továbbá a járművel kapcsolatos egyéb (pl.: autópálya használati díj, parkolási díj, pótdíj, közigazgatási bírság kiszabására irányuló) eljárásokat az eladóval szemben fogják megindítani.