Gyászhír

Nagy megrendüléssel tudatjuk, hogy 2019. augusztus 7-én elhunyt Szerencsés László nyugalmazott rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, aki Bicskén kezdte pályafutását, majd nyugállományba vonulását követően is a város közéletének fontos szereplőjeként tevékenykedett.

Szerencsés László 1945. február 26-án született Etyeken. Az elemi iskola befejeztével hentes szakképesítést szerzett, de röviddel a sorkatonai szolgálat után,1968-ban a rendőri hivatás mellett döntött és a Bicskei Járási Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályának járőreként kezdte meg karrierjét.

1970-ben Mányra szólította a hivatása, ott lett körzeti megbízott, majd 1978-ban visszaköltözött feleségével és három gyermekével Bicskére, ahol a Járási Rendőrkapitányság Közbiztonsági és Közlekedési Alosztályának alosztályvezetője lett zászlósi rendfokozatban.

Időközben beiratkozott a Rendőrtiszti Főiskolára, amelyet 1982-ben kiváló eredményekkel végzett el, és ugyanebben az évben osztályvezetővé léptették elő. Bicskei évei során 1981-ben hadnagyi, 1984-ben főhadnagyi, 1988-ban századosi majd 1989-ben őrnagyi rendfokozatba lépett.  

1989-ben Székesfehérváron a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési Főosztályának főosztályvezetőjeként kezdte meg munkáját. 1991-ben már alezredesként megkapta a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány közbiztonsági helyettesi kinevezését, amely munkakörben 1995. november 1-én ezredesi előléptetésben részesült.

2000-ben a Teve utcai Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának főosztályvezetője lett. 2004-ben a magyar köztársaság elnöke a belügyminiszter javaslatára dandártábornoki kinevezésben részesítette. 36 év és 2 hónap hivatásos szolgálat után vonult nyugállományba.

A rendőri munkára hivatásként tekintett, és a ranglétra aljáról annak legfelső fokáig megtett útja, illetve szigorú, de mindig igazságos és következetes felsővezetői magatartása miatt a szakmában megkülönböztetett tisztelet övezte.

Rendőri kötelességei mellett Bicskén már aktív korában amatőr bortermelőként tevékenykedett, amely hobbijának élete végéig sok időt szentelt. Emellett nyugdíjasként sem hagyott fel hivatásával, és utolsó napjáig a megyei, illetve a városi közélet fontos szereplőjeként oktatta az arra fogékonyakat a közlekedési biztonság alaptételeire, illetve értékes tanácsaival segítette a Bicskei Rendőrkapitányság munkáját.

Közel négy évtizedes szolgálata alatt 35 alkalommal részesült különböző szintű kitüntetésben, dicséretben, amelyek közül kiemelkedő a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje, valamint a Szent György Érdemjel.

Szerencsés Lászlót a rendőrség saját halottjának tekinti, búcsúztatására katonai tiszteletadás mellett 2019.08.21-én 13.00 órakor kerül sor a bicskei római katolikus temetőben.