HIRDETMÉNY - Bicske város településképének védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2021. július 1. napjával módosult Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A Tktv. 8. § (2) bekezdés b)-d) pontjai értelmében 2021. július 1-től már nem a polgármester, hanem az önkormányzat folytatja le a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást és az önkormányzat adhatja ki a településképi kötelezést és szabhatja ki a bírságot.

A Tktv. 8/ A. §-a alapján, a képviselő-testület a Tktv. 8. §-ában foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi rendeletben ruházhatja át a polgármesterre, mely hatáskör-módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31. napjáig gondoskodnia kell. A Csokonai utca 56-os ház a településkép szempontjából védelemre javasolt, ezért a helyi védelem elrendelését irányozza elő a rendelet az épületre.

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ

Bicske Város Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: törvény) előírásának. Ezért módosítja a vonatkozó helyen a településképi rendeletét. Az elkészült módosító rendelet tervezet az alábbi linken elérhető.

Az egyeztetés célja, hogy a helyi közösségek mondjanak véleményt az elkészült dokumentummal kapcsolatban.

Az Önkormányzat különös hangsúlyt fektet a településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek előfeltételeként megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályait.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) b) és c) pontja értelmében a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a honlapon való közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A partnereket Bicske Város a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A Partnerek a településképi rendelet módosításához kapcsolódó észrevételt, véleményt tehetnek,

  • papír alapon Bicske Város Önkormányzat címére (2060 Bicske, Hősök tere 4.) történő megküldésével, vagy
  • elektronikus levélben történő megküldésével a druzsin.laszlo@bicske.hu mail címre 2021. október 15-ig.

A veszélyhelyzet miatt lakossági fórum megtartására nincs mód.

Bicske, 2021. 09. 29.

                                                             Tisztelettel:

                                                                                         Bálint Istvánné

                                                                                           polgármester