Hirdetmény lakossági fórumról

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2018. (III.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Partnerségi rendelet) szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településrendezési eszközök két területet érintő módosítása tárgyában  lakossági fórumot szervez.

 

A lakossági fórum időpontja:

2019. június 13. napján 14.00 óra

 Helye: Bicskei Polgármesteri Hivatal Bicske, Hősök tere 4. (földszinti aula)

 

A lakossági fórum napirendi pontjai a következők:

1. M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr és Budapest között nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekttel összefüggően a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása

2. Bicske Spar központ területét érintően a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása

3. Tájékoztatás az új tervezett „Esztergom – M1 autópálya közötti kapcsolat fejlesztése” nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt keretében megvalósuló M100 autóút és kapcsolódó létesítményei településrendezési vonzatairól.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A tervdokumentáció 2019. június 5. napjától letölthető innen,  illetve megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. június 5. napjától – 2019. június 18. napjáig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, indoklással ellátott beadvánnyal lehet.

 

Bicske, 2019. június 4.          

Pálffy Károly

                                                                                                           polgármester