Júliusban igényelhető az "Ösztönző támogatás"

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 10/2015. (IV.30.) számú rendelete 10. §-a alapján a Képviselő-testület szeptembertől – júniusig folyósítandó támogatást állapíthat meg

  1. az általános iskolai jó tanulás és a tehetség kibontakoztatása érdekében, a következő tanévre, minden évben 20 tanuló részére, havi 3.000,-Ff/fő összegben
  2. a középiskolai továbbtanulás lehetővé tétele céljából, a középiskolai tanulmányai idejére, minden évben 10 tanuló részére, havi 5.000,-Ft/fő összegben, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:
  1. a tanuló előző tanévben elért tanulmányi eredménye legalább 4-es,
  2. a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyedülálló szülő esetén a 250 %-át (71.250,-Ft)
  3. lakókörnyezet rendezettsége

Az ösztönző támogatás iránti kérelem 2018. év július 1-től július 31-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján.

A nyomtatvány letölthető a www.bicske.hu oldalról, vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján igényelhető (Bicske, Hősök tere 4.).

A kérelmek elbírálására várhatóan a 2018. szeptember havi bizottsági ülésen kerül sor.

Bicske, 2018.07.01.