Két évvel kitolják a fúrt és ásott kutak bejelentésének határidejét

A Kormány jóváhagyta az Agrárkamara korábbi javaslatát, és a fúrt kutak fennmaradási engedélyének beszerzési határidejét két évvel, 2020. december 31-ig meghosszabbította.

A jelenleg érvényes szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetni köteles az építője. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg végül. (Az eljárással kapcsolatban bővebb információ a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Építéshatósági csoportjánál kérhető).