Kiadó önkormányzati lakás

Bicske Város Önkormányzata a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 7/2016. (III. 30.) rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) szerint - a Bicske Akácfa utca 1/E 1. ajtó alatti (526/43 hrsz.) költségelvű bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános pályázatot hirdet.

Jelentkezési határidő: 2017. július 17.

(A lakás jelenleg is lakott, ezért a megtekintésének szándékát az ügyintézőnek jelezni szükséges a 22/565-464-es telefonszámra!)

Eredményes pályázat esetén a bérleti jogviszony kezdete 2017. augusztus 15.

 • A bérleti jogviszony határozott, 3 éves időre jön létre.
 • A lakás összkomfortos, 55.03 m2 alapterületű, 2 szobás.  Egy tetőtér beépítéses lakóépület földszintjén helyezkedik el.  
 • A bérleti díj az önkormányzat lakásrendeletének 42.§-a alapján megállapított:

bruttó 46.776 Ft/hó.

 • A lakásbérleti szerződés megkötését megelőzően a bérbeadó által megadott bankszámlára (bérbeadó által megjelölt határnapig) be kell fizetni – a lakás bérleti díja alapján számított – legalább két havi óvadék teljes összegét.
 • A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét és a lépcsőház világítás arányos részét a bérlő fizeti.
 • A bérlő vállalni köteles, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban fog lakni. (Bérbeadó e kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni fogja.)
 • A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas, burkolatai, nyílászárói hibátlanok, a berendezési tárgyak üzemképesek.
 • A bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. törvény és a Képviselő-testület fent írt lakásrendelete szabályozza.

A lakás bérletére vonatkozó pályázat írásban, a lakásrendelet 1. számú mellékletét képező kérelem benyújtásával történik. Továbbá nyilatkozni kell a 2. számú mellékletben foglaltakról. 

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelméről szóló igazolást, és
 • a pályázó és a vele egy családban élő közeli hozzátartozók munkáltatói igazolását és
 • a legalább két havi lakbérnek megfelelő óvadék rendelkezésre állásáról szóló igazolást.

További kérdések esetén személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Bicske, Hősök tere 4.) Marton Ildikó ügyintézőnél, vagy a 22/565-464-es telefonszámon érdeklődhet.

Bérbeadó fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.