Lakáspályázat

Bicske Város Önkormányzata a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló
7/2016. (III. 30.) rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) szerint - a Bicske, Vörösmarty utca
13. 3. ajtó alatti (1018. hrsz.) szociális bérlakásának bérleti jogviszonyára nyilvános
pályázatot hirdet.

Magánszemélyek részére

„A lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről” szóló 7/2016. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet 8/A § (1) bekezdésnek megfelelően Bicske Város Önkormányzata a közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások számára – alkalmazottai lakásigényének kielégítése céljából – nyilvános pályázatot hirdet a Bicske Akácfa utca 1/A 3. ajtó alatti költségelvű bérlakás bérlőkijelölési jogára. A pályázatban nyertes vállalkozás a bérlő személyét kiválasztja a fenti lakásra vonatkozóan. A bérlőkijelölési jog időtartama: 2016.10.01. – 2019.10.01 (határozott, 3 év)

Helyi vállalkozók részére