Lakossági fórum Bicske Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról

Tájékoztatom Bicske város lakosságát, civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, mint partnereket, hogy Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 7.§ b) pontja alapján a település módosítja Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(III.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletét, mely alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörben:

Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

Lakossági fórum ideje: 2020. július 29. (szerda) 16 00 óra

Helye: Bicskei Polgármesteri Hivatal

(2060 Bicske, Hősök tere 4.)

Az eddig elkészült anyagok (Bicske Város Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása és Változások szövegszerű kimutatása) Bicske város honlapján (www.bicske.hu) és a hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetőek.

A partnerek az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításához kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek,

  • a lakossági fórumon személyesen,
  • papír alapon Bicske Város Önkormányzat címére (2060 Bicske, Hősök tere 4.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
  • elektronikus levélben történő megküldésével a jegyzo@bicske.hu mail címre 2020. augusztus 6-ig.

 

Tisztelt Partnerek a lakossági fórumon is várjuk a fejlesztésekkel, településfejlesztéssel kapcsolatos észrevételeket.

 

Bicske, 2020. július 17.

 

Tisztelettel:  Bálint Istvánné   polgármester