Lakótelkek értékesítése a volt Grund területén

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete lakótelkek értékesítéséről döntött.

A képviselő-testület 250/2019. (X. 7.) számú határozata alapján a Bicske, Rózsa utca – Váci M. utca találkozásánál lévő – volt Grund – földrészleten kialakított 12 db lakótelek megvásárlására nyílik lehetőség.

A lakótelkek elhelyezkedését a mellékelt helyszínrajz mutatja.

A lakótelek megvásárlására azon természetes személy(ek)nek nyílik lehetőség, aki(k) legalább egy éve Bicskén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Az ajánlattételhez kérjük figyelmesen olvassa el a <képviselő-testület határozatát>, az  ajánlattételi felhívás valamint az <adásvételi szerződés tervezetét>.

Ajánlattételre elsősorban elektronikus úton van lehetőség, de az ajánlat benyújtható papíralapon is.

Ajánlattétel 2019. október 14. napjától lehetséges, az ajánlatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

Az ajánlati adatlap szerkeszthető formában <itt> tölthető le.

További információ a Bicskei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában kérhető (Bicske, Hősök tere 4.; tel: 22/565-464)