Névtelen panaszok

Kedves Ügyfeleink!

Az utóbbi időben egyre több olyan levél érkezik a Hivatalunkhoz, melyekben az ügyfél/panaszos/közérdekű bejelentő személyét nem tudjuk meghatározni.

Amennyiben hatósági eljárást kívánnak indítani, a kérelemben mindenképpen szerepeljenek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35 § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények. Eszerint a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Továbbá tájékoztatom kedves Ügyfeleinket, hogy az email írásbelinek nem minősülő kapcsolattartási formának számít, az ügyfél személyazonosságának megállapítása - a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást tartalmazó email kivételével - nem lehetséges, ezért hatóságomnál emailben eljárást indítani nem lehet.

Az elektronikus ügyintézésre az Ügyfélkapuval rendelkező Ügyfeleinknek van lehetősége – hasonló lakosságszámú városok közül kiemelkedve ezzel – a helyi iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés során.

Amennyiben panaszt vagy közérdekű bejelentést kívánnak beküldeni, kérem, hogy a beadványuk mindenképpen tartalmazza a panaszos vagy a bejelentő nevét és címét, tekintve, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § (6) bekezdés alapján az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Jellemző hibák a beadványokban: egyáltalán nem szerepel név és cím; névként annyi szerepel, hogy „egy bicskei lakos vagy „XY utcai lakos/lakosok”; név szerepel, azonban címként annyi szerepel, hogy „bicskei lakos”. Ezekben az esetekben a fentebb ismertetett okok miatt sajnos nem tudunk segíteni.                      

Fritz Gábor jegyző