A nyári mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi előírások

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága felhívja a figyelmet az aratással összefüggő tűzesetek megelőzésének és visszaszorításának fontosságára.

Módosult az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. A mezőgazdasági erő- és munkagépekkel kapcsolatos részét az alábbiakban ismertetjük:

A kalászos termény betakarításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a vonalas létesítményekkel (közút, vasút) határos területeken, arra vonatkozóan, hogy a terület mely részén kezdik meg a munkálatokat illetve hol szükséges a védőszántást kialakítani. Megfelelő szélességű védőszántással, a tűzterjedés jelentősen csökkenthető! Szintén fokozott körültekintéssel kell eljárni a dohányzás kapcsán, mivel gabonatáblán még az erő- és munkagépek fülkéjében is tilos a dohányzás! Dohányzásra alkalmas hely kialakítható megfelelő távolságra a gabonatáblától (OTSZ 221. §).

A kazalozás, rostnövénytárolás tevékenységénél kiemelendő – a kazlak, tárolási egységek elhelyezési kritériumain túlmenően – a mezőn összerakott kazal körüli védőszántás szükségessége, amelynek kialakításához a tárcsázás is megengedett (OTSZ 222 – 224. §).

Ahol más jogszabály (önkormányzati rendelet) nem szabályozza, ott továbbra is tilos a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése!

Változott a bejelentésköteles tevékenységek megközelítése. Azokat a füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységeket, amelyek összetéveszthetőek a valós tűzesettel (csatornavizsgálat, filmforgatás…), az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Fejér megyében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. (OTSZ 225 – 228. §).

Csak előzetesen az üzemeltető által tartott műszaki vizsgálaton átesett és megfelelt erő- és munkagép vehet részt a kalászos termény betakarításában. Újdonság az előzőleg hatályos szabályozáshoz képest, hogy ezeken a járműveken szikracsapót vagy lapátot is el kell helyezni! Fontos a gépek rendszeres tisztítása, a ráhullott növényi hulladék folyamatos eltávolítása! (OTSZ 229 – 230. §).

Terményszárító berendezés üzemeltetése esetén a tűzvédelmi előírások megtartása és annak folyamatos, a gyártó kezelési utasításainak figyelembe vételével történő üzemelés közbeni ellenőrzése az üzemeltető illetve a kezelő személyzet felelőssége (OTSZ 231. §)

A tűzesetek megelőzésének egyik alappillére az ágazatban foglalkozók felkészültsége, jogkövető magatartása, részükről a vonatkozó tűzvédelmi előírások ismerete és gyakorlati alkalmazása!

Az aratással összefüggő tűzesetek megelőzéséről szóló aktuális BM OKF tájékoztató elérhető itt.

Tájékoztató kisfilm elérhető itt.