Pályázati felhívás

Bicske Város Önkormányzata pályázati forrásból valósítja meg a Kézai Simon utca és a Petőfi Sándor tér burkolat-felújítását, mely beruházáshoz tendertervek elkészítése szükséges.

A tenderterveket a tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szerint kell készíteni, az ajánlatadás határideje 2017. március 27. 12:00. Az ajánlatokat e-mail-ben, személyesen, vagy postai úton kell a Bicskei Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.

Kedvező ajánlat esetén, a hiánytalan tendertervek elkészítésének és átadásának határideje a tervezési szerződés aláírást követő 21. nap.

A  pályázat műszaki tartalmáról, a tendertervekkel kapcsolatos követelményekről bővebb információ a fabian.robert@bicske.hu e-mail címen kérhető.