Pályázati felhívás helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

A pályázati kiírás letölthető innen.

 

Pályázati felhívás Bicske város közigazgatási területén végzendő, helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázatot ír ki Bicske város közigazgatási területén végzendő, helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátására.

 

1. A kiíró neve, címe, telefonszáma:
Bicske Város Önkormányzata (képviseli: Bálint Istvánné polgármester)
Bicske Hősök tere 4 .
Tel.: 06-22-565-464

 

2. Az eljárás tárgya: 

Autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása, a hozzá kapcsolódó bérlet és menetjegy gyártásának megszervezése, jegy- és bérletértékesítési, jegyellenőrzési tevékenység ellátása. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati Kiírás tartalmazza.

 

3. A Pályázati Kiírás elérhetősége: 
Bicske Város Önkormányzatának hivatalos honlapja, bicske.hu

 

4. Részvételi feltételek:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton részt vehet, ha székhely szerinti országban is biztosított a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás külföldiek számára.

A további feltételek a Pályázati Kiírásban foglaltak szerint.

 

5. Elbírálás módja és szempontja

Az alkalmassági követelményeket teljesítő Pályázók közül Bicske Város Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

 

6. A Közszolgáltatási szerződés időtartama:

2023. év január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott időtartam.

 

7. A. Pályázat.benyújtásának.határideje: 

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt követő 61. nap 10.00 óra, amennyiben a megjelenést követő 61. nap munkaszüneti vagy ünnepnap, úgy az azt követő munkanap 10.00 óra.

 

8. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Legkésőbb a pályázatok bontását követő 15. napot követő képviselő-testületi ülés időpontja.

 

9. Közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja:

Eredményhirdetést követően azonnal, előreláthatóan 2022. december hónapban.

 

10. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2023. január 1. 

 

11. A teljesítés helye: Bicske város közigazgatási területe