Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/veszélyhelyzet

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk azoknak a Tisztelt ügyfeleinknek a figyelmét, akik a veszélyhelyzeti szabályozással érintett jogosultsági körbe tartoznak (vagyis a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményük 2022. augusztus 31. napjával jár le), hogy miután ez az időpont közvetlenül a szeptemberi óvoda és iskolakezdés előtti, ne várják azt ki, hanem folyamatosan - amennyiben jogosultak a kedvezményre -, adják be kérelmüket, hogy a pénzbeli kedvezmények utalásánál,óvodai / iskolai étkezésnél ne legyen fennakadás.

Együttműködésüket megköszönve,

Szociális Iroda munkatársai