Sajtóközlemény a Zöld Bicske Nonprofit KFT.-vel kapcsolatban

Stabil alapokon, biztos működéssel folytatja tovább tevékenységét a Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzorciumi partnerével együttműködésben

Stabil alapokon, biztos működéssel folytatja tovább tevékenységét a Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzorciumi partnerével együttműködésben. A Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel. A polgárdi székhelyű cég megbízható üzleti alapokon áll. A bicskei cég számára az együttműködés előnyei a finanszírozási kérdések hosszútávú megoldása, a közszolgáltatással ellátott terület optimalizálása, a közszolgáltatás színvonalának javítása.

A tulajdonos önkormányzat kérte az ügyvezetést, hogy tartsa szem előtt a bicskei munkahelyek megőrzését és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. alkalmazásában álló valamennyi munkavállaló hosszútávú foglalkoztatását a konzorciumi megállapodás megkötése során.

A társaság önkormányzati tulajdonban van és közszolgáltatást végez, ezért a tulajdonos a társaságot érintő kérdésekben felelősséggel és körültekintően jár el. Az önkormányzat a tavasszal lefolytatott Állami Számvevőszéki vizsgálat alapján kezdeményezte a Zöld Bicske Nonprofit Kft. öt évre visszamenő belső ellenőrzését, amelynek jelentése alapján intézkedési tervet is elrendelt a képviselő-testület. A tulajdonos önkormányzat a Belügyminisztérium állásfoglalását kérte a konzorciumi megállapodás megkötése előtt.

A Vertikál Csoportot közel 30 éve működő hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaságok alkotják, amelyek 375 településen, több mint 1.850.000 fő ingatlanhasználónak nyújtanak közszolgáltatást 1.500 fő munkavállaló foglalkoztatása mellett.

A Zöld Bicske számára az utófinanszírozás nehézségeket okozott, viszont a Vertikál erőforrásai a jövőben a likviditási problémák megoldását és az akadálytalan működést is elősegítik.

A képviselő testület a szeptember 25-i zárt ülésén döntött az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetéséről 2019. október 31. napjával.  

Az új ügyvezető személyéről a későbbiekben dönt a képviselő-testület és a megfelelő időben a lakosságot tájékoztatni fogja a közszolgáltatót érintő jövőbeni változásokról.

Bicske, 2019.10.02.

 

Bicske Város Önkormányzata nevében és képviseletében:     

Pálffy Károly

polgármester