Tájékoztatás a Bocskai közben található kis-piacról

Tekintettel arra, hogy városunkban többféle kisebb-nagyobb valóságtartalmú hír látott napvilágot a Bocskai közben található kis-piac vonatkozásában, ezért a félreértések és az információhiány megszüntetése érdekében kereskedelmi hatósági jogkörömben eljárva az alábbi hivatalos tájékoztatást nyújtom:

2006 óta az ingatlan – melyen az élelmiszerüzlet is üzemelt – tulajdonosa fenntartóként piacot üzemeltetett a 2060 Bicske, Bocskai köz 2567/1 hrsz-ú ingatlanon jogerős engedély birtokában.

Hivatkozott fenntartó gazdasági társaságként 2013. év végéig üzemeltette a piacot, ameddig az ingatlan tulajdonosa volt. A cégnyilvántartás adatai szerint e gazdasági társaság meg is szűnt.

Sem az új tulajdonos, sem bárki más nem nyújtott be piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet hatóságomhoz, tehát hivatalosan a fenti dátumtól már nem beszélhetünk piacról.

2015-ben ismét tulajdonosváltás történt, azonban továbbra sem nyújtott be senki piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet hatóságomhoz.

Lakossági bejelentést követő helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a valóságban nevezett ingatlan területén továbbra is kereskedelmi tevékenységet folytatnak kvázi piacként, a hatályos jogszabályi előírásokat megsértve, ezért megkerestem az ingatlan tulajdonosát és felszólítottam, hogy

  • megfelelő módon igazolja a vásár vagy piac engedélyezését vagy,
  • engedély hiányában a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) foglalt kötelezettségének tegyen eleget vagy,
  • amennyiben nem kíván jogszerűen vásárt vagy piacot üzemeltetni az ingatlanon, a kereskedelmi tevékenységeket 15 napon belül szüntesse meg.

Megkeresésemre az ingatlan tulajdonosa tájékoztatott, hogy sem ő sem a bérlő nem adott engedélyt és nem járult hozzá, hogy bármilyen jogi- vagy természetes személy az ingatlan területén piaci- vagy vásári tevékenységet folytasson.

A leírtak ellenére a helyi termelői piac üzemeltetésének engedélyezési eljárása folyamatban van hatóságomnál.

A fentiek miatt bízom benne, hogy a bicskei, illetve a Bicske környéki őstermelők szabályosan, valamennyi jogszabályi előírásnak megfelelően üzemeltett piacon tudják majd kereskedelmi tevékenységüket folytatni a közeljövőben.

Mindazonáltal felhívom a figyelmet, hogy piac üzemeltetésére nem lehet senkit kötelezni, az minden esetben önkéntes elhatározáson alapul.

Bicske, 2018.05.25.

 

Fritz Gábor

jegyző