Tájékoztató a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében megítélt támogatásokról

Benyújtott pályázatok száma: 14 db.

  • Ebből: „A” típusú: 14 db

                   „B” típusú:    0 db

  • A támogatás összege „A” típusú pályázók esetén 2018/2019. tanév második félévére és 2019/2020. tanév első félévére 8.000,-Ft/hó.

Pályázati kiírásnak formailag megfelelt: 14 pályázat.

   -   Pályázati kiírásnak tartalmilag is megfelelt, a

       döntést követően önkormányzat által támogatott :

       14 pályázat.

  • Pályázati kiírásnak jövedelmi feltételek miatt nem felelt meg: 1 pályázat

A 2019. évi költségvetésből ösztöndíj-támogatásra elkülönített összeg:1.680.000,- Ft.

 

Bicske, 2018. december 01.