Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kérhetik gyermekeik részére a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását.

Amennyiben az évközi tanítási szünet időtartama alatt – őszi: 2018. október 29-től 2018. október 31-ig, téli: 2018. december 27-től 2019. január 2-ig, tavaszi: 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig - igénybe szeretnék venni a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekeknek az önkormányzat által biztosítandó ingyenes étkeztetést - a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodájában -, akkor a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és a kérelembenyújtás céljából legyenek szívesek megjelenni a Bicskei Polgármesteri Hivatalban - a szociális csoportnál – ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 óráig, szerda 13-18 óráig, péntek 8-12 óráig.

 

Bicske, 2018.szeptember 10.