Tájékoztató a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményről

Tisztelt Ügyfelek!

 

A Gyermekek Védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott 2022.11.01.-i pénzbeli támogatás az Ügyfelek részére postai úton, lakcímre, 2022. november utolsó hetében kerül utalásra.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű kiskorú és nagykorúvá vált gyermekek részére 6.500.- forint / fő, akik esetében ez a feltétel nem áll fent 6.000.- forint / fő alapösszegű támogatás kerül postázásra.

A veszélyhelyzet megszűnésével a 2020. november 04. és 2022. június 30. között érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények 2022. augusztus 31-ig kerültek meghosszabbításra.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményét fenti időszakban nem újította meg, nem igényelte újra 2022. szeptember 1-től semmilyen kedvezményre (tankönyv, étkezés, egyszeri támogatás) nem lesz jogosult.

A pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban 2022. december első hetétől lehet felvilágosítást kérni a Polgármesteri Hivatal szociális irodáján Farkas Zsuzsanna szociális ügyintézőnél.

 

Bicske, 2022.11.15.

                                                                                                                     Fritz Gábor

                                                                                                              Bicske város jegyzője