Tájékoztató a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés időpontjáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére biztosított ingyenes szünidei étkeztetés a tavaszi szünetben - akik az ellátásra korábban kérelmet nyújtottak be - 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig vehető igénybe Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodájában.

Az étel elszállításához szíveskedjenek megfelelő edényt magukkal vinni!

Bicskei Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda

Bicske, 2019. április 16.