Tájékoztató a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. §-a alapján a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan

  1. a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
  2. az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
  3. a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
  4. a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
  5. a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
  6. a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
  7. gondoskodni kell ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 32. pontja szerint a tűzvédelmi szabályzat elkészítésének elmulasztása esetén 50.000 Ft-tól 250.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki.