Tanácskozott a Fejér Megyei Védelmi Bizottság

Megtartotta tavaszi rendes ülését a Fejér Megyei Védelmi Bizottság, dr. Simon László kormánymegbízott, a testület elnöke vezetésével, március 21-én, Székesfehérváron. Az ülésen, a megyei kormányhivatal dísztermében, részt vettek a bizottság állandó és meghívott tagjai, valamint a meghívott vendégek, köztük dr. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke.

A testületet Gulyás Zoltán dandártábornok, MH Hadiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnok-helyettese tájékoztatta a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos kötelékek megalakításáról, felépítéséről, a megalakításhoz szükséges toborzási tevékenységről.

Ezt követően az aktuális megyei ár- és belvízhelyzetről, a védekezési felkészülésről számolt be Kiss Jenő, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megyei szakaszmérnöke. Az ár-és belvíz elleni védekezésre való felkészülés katasztrófavédelmi feladatairól, különös tekintettel a védekezéshez kapcsolódó vízi létesítmények vízügyi hatósági felügyeleti ellenőrzésének tapasztalatairól Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője tájékoztatta a testületet.

A megyei védelmi bizottság a következő, további napirendi pontokat, témaköröket is megtárgyalta:

  • tájékoztató a Fejér Megyei Védelmi Bizottsági ülések között végzett tevékenységről, dr. Bárdos Zoltán mérnök. tűzoltó alezredes, az mvb titkára előterjesztésében,
  • a Fejér Megyei Védelmi Bizottság 2017. évi feladat- és pénzügyi terve, dr. Simon László elnök előterjesztésében,
  • a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében szükséges intézkedések ismertetése, a katasztrófavédelmi szervek hatósági és nem hatósági eszközökkel végzett tevékenysége, a gondozatlan területek karbantartásának szorgalmazása az önkormányzati rendeleti szabályozás kiterjesztésével, Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője előterjesztésében,
  • tájékoztató a Honvédelmi Sportszövetség megalakításáról, jövőbeli tevékenységéről, Tóth Erik mérnök alezredes, honvédelmi referens előterjesztésében.

A tájékoztatókat, beszámolókat a Fejér Megyei Védelmi Bizottság tudomásul vette, a határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

(Fejér Megyei Védelmi Bizottság)