Tanulmányi ösztönző támogatás

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az ösztönző támogatás iránti kérelem 2020. július 1-jétől július 31-éig nyújtható be a Bicskei Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének „A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 13/2018. (VIII.15.) számú rendelete” 10. §-a alapján a Képviselő-testület szeptembertől – júniusig folyósítandó támogatást állapíthat meg

  1. az általános iskolai jó tanulás és a tehetség kibontakoztatása érdekében, a következő tanévre, minden évben 20 tanuló részére, havi 5.000,-Ff/fő összegben
  2. a középiskolai továbbtanulás lehetővé tétele céljából, a középiskolai tanulmányai idejére, minden évben 10 tanuló részére, havi 7.000,-Ft/fő összegben,

az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:

  • a tanuló előző tanévben elért tanulmányi eredménye legalább 4-es,
  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft),
  • egyedülálló szülő esetén a 250 %-át (71.250,-Ft)
  • a lakókörnyezet rendezettsége.

Nyomtatvány honlapunkról (http://bicske.hu/ph/ugyintezes/telepulesi-tanulmanyi-osztonzo-tamogatas) letölthető, vagy ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal Hatósági Irodáján igényelhető (Bicske, Hősök tere 4.).

 

A kérelmek elbírálására várhatóan a 2020. szeptember havi bizottsági ülésen kerül sor.

 

Bicske, 2020.06.22.

 

        Bálint Istvánné

          polgármester