Települési tanulmányi ösztönző támogatás

2017. július 1-31. között igényelhető a települési tanulmányi ösztönző támogatás !

A szociálisan rászoruló családokban nevelkedő jó tanulmányi eredményt elérő általános vagy középiskolás gyermekek részére nyújtott rendszeres támogatás.
Jogosultság feltételei:

- A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át, azaz 57.000,-Ft-ot, gyermekét egyedül  nevelő szülő esetén 250 %-át, amely 71.250.- Ft
- Iskolai bizonyítvány bemutatása, melyben az aktuális tanévben elért tanulmányi eredmény legalább 4-es,
- A támogatott háztartás vonatkozásában a lakókörnyezet rendezettsége, ennek keretében a hulladékszállítási díjfizetés rendszeres teljesítésének igazolása.  
A támogatás időtartama jogosultság esetén a következő tanév szeptemberétől-júniusig, összege általános iskolai tanuló esetében havi 3.000,-Ft, középiskolai tanuló esetében havi 5.000,-Ft.

Az igényléseket a PMH Szociális Irodáján lehet benyújtani ügyfélfogadási időben!