Új rendeletével tehetséges gyermekeket és felnőtteket támogat az önkormányzat

Bicske Város Önkormányzata tehetséggondozási alapot hozott létre olyan személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további kibontakozásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lesznek kimagasló eredmények elérésére.

A rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

A tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatás pályázónként. Egy pályázó részére egy évben csak egy alkalommal adható a támogatás.

A támogatás iránti kérelmet a Bicskei Polgármesteri Hivatalba (Hősök tere 4.) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon, évente két alkalommal, január 15-éig, illetve szeptember 15-éig.

A kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a törvényes képviselő nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a pályázó tudományos, művészeti, sport, illetve tanulmányi tevékenységének bemutatását, melyben a pályázó nyilatkozik arról, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal végzi a tevékenységet, bemutatva az eddig elért eredményeket,

b) a pályázó szakmai ajánlását az edző, felkészítő tanár, mentor, osztályfőnök, vagy a tevékenységet segítő más szakember részéről,

c) a pályázó adatvédelmi nyilatkozatát (3. sz melléklet).

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelete a tehetséggondozási alap létrehozásáról 2019. január 1-jén lép hatályba.

A rendelet mellékleteivel együtt letölthető itt:

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh8eg5ed4dr1eo6dt3ee0em5cj4bz3by0cf7ce2bw7bx2e