Adventi adománygyűjtés

3. melléklet a 237/2019. számú előterjesztéshez

Közérdekű kötelezettség-vállalás szervezése

Bicske Város Önkormányzata a városi karácsonyi adománygyűjtés keretében a hátrányos helyzetű lakosok részére kiosztandó adományok biztosítására (adománygyűjtő akciót) közérdekű kötelezettségvállalást szervez.

1.) A fenti közérdekű céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy vagyoni szolgáltatásukkal az adománygyűjtés célkitűzéseit szolgálják.

2.) A felajánlás tartalma:       
A felajánlásnak tartalmaznia kell a közérdekű célt és a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartalmát (összegét, illetve természetben történő meghatározását), valamint a szolgáltatás esetleges feltételeit. A felajánlás megállapodás megkötésével jön létre.

3.) A közérdekű kötelezettségvállalást kiíró a képviselő-testületi határozat meghozatalától 2019. december 05. napjáig tartó határozott időre szervezi. A felajánlásokat Bicske Város Önkormányzatának a Takarékbank által vezetett, 50420410-10000238 számú bankszámlájára lehet teljesíteni, illetve más tartalmú felajánlások (természetbeni juttatás) esetén a Bicskei Polgármesteri Hivatalba, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárba, a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolába, a Bicskei Városi Óvodába, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központba, valamint a Kapcsolat Központba eljuttatni.

4.) A közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Bicske Város Önkormányzata a fenti alszámlán elkülönítetten kezeli. Az adományozott az adományozó által teljesített befizetésről, adományról az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint - amennyiben a hatályos adójogszabályok igazolás kiadását írják elő - igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31-ig.

5.) A bankszámlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében a polgármester kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul ebben az okiratban megjelölt célra fordítja.

6.) Bicske Város Önkormányzata köteles a közérdekű kötelezettségvállalást nyilvánosan meghirdetni, a felajánlások felhasználásával kapcsolatban a közérdekű kötelezettségvállalókat tájékoztatni.

Bicske, 2019 novembere

 

 

 

 

 

Bálint Istvánné

 polgármester