Bicskei Tanuszoda Technológiai hő- és villamos energia- igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával - KEOP 4.10.0/U/15-2015-0008
Támogatás célja: 
2060 Bicske Nagy Károly u. 5. Hrsz.:31/1 közbeszerzési eljárás iratanyagában foglalt tartalommal az ott megjelölt építési beruházásnak minősülő kivitelezési feladatok ellátása KEOP4.10.0/U-15-2015-0008
Támogatás leírása: 
A projekt célja, hogy a fejlesztéssel érintett uszodában hőszivattyú alkalmazásával, valamint 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer kialakításával csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke, valamint növekedjen a megújuló energiahordozó felhasználásának aránya. További cél: az uszoda technológiai célú energiaköltségének csökkentése. A megvalósítás során 24 db 100 m mély geotermikus szondafurat és a hozzá tartozó hőszivattyús rendszer, valamint a hőszivattyús rendszer energiaellátására 122 db napelemcella került kiépítésre, rendszerbe állításra.
Támogató: 
Nemzeti Fejleszttési Minisztérium - Európai Struktúrális és Beruházási Alapok
Támogatott: 
Bicske Város Önkormányzata
Támogatás megállapításának éve: 
2015
Szerződés dátuma: 
2015 okt 13
Befejezés dátuma: 
2015 nov 30
Támogatás mértéke: 
80%
Szerződés összege: 
150 666 900 Ft
Támogatási program megvalósításának helye: 
Bicske