Beruházási és Vagyongazdálkodási csoport
 • önkormányzati beruházások előkészítése, szervezése,
 • önkormányzati intézmények felújítási tervének előkészítése, a felújítási munkák lebonyolítása,
 • az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő bérlakások, bérlemények kezelése,
 • az önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek fenntartásának, üzemeltetésének szervezése, irányítása,
 • főépítészi tevékenység támogatása
 • az önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítás üzemeltetésének megszervezése,
 • az önkormányzat beruházási-építési célú pályázatainak előkészítése, végrehajtása,
 • az önkormányzat településüzemeltetéssel, beruházással kapcsolatos közbeszerzéseinek előkészítése,
 • vagyongazdálkodási stratégia meghatározására javaslattétel, vagyonkataszter, vagyonkimutatás vezetése, lakás- és helyiséggazdálkodás,
 • helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása,
 • az önkormányzat és a jegyző földrajzi névvel, elnevezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei,
 • az önkormányzat és a jegyző vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei, az önkormányzat és a jegyző hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei.
 • a jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat és hatásköre
 • az önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz hálózat üzemeltetésének megszervezése,
 • összeállítja, naprakészen tartja az önkormányzati tulajdonú épületek építési dokumentációját (meglévő ismeretek, szerződések, tervek, rajzok, fényképek, adatok gyűjteménye,
 • az önkormányzati térinformatikai rendszer működtetése

 

Munkatársak
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
palfine.gabriella@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu
,

Ügyintézés helyszíne:
Bicskei Polgármesteri Hivatal
2060 Bicske, Hősök tere 4.
06-22-565-464