Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ
 • a hivatal gazdasági szervezeteként, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében ellátja a döntés- előkészítés és a végrehajtás szervezését, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítését, a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási, leltározási, pénzügyi információs feladatokat,
 • előkészíti az iroda tevékenységi területét érintő helyi önkormányzati rendeleteket
 • a hatályos jogszabályi keretek között ellátja a költségvetési és fejlesztési pénzeszközökkel való gazdálkodást;
 • összeállítja az önkormányzat és intézményei éves költségvetési koncepcióját, illetve költségvetési javaslatát; szervezi és lebonyolítja az éves költségvetési javaslat egyeztetését az intézményvezetőkkel és az érdek-képviseleti szervekkel;
 • a Képviselő-testület által elfogadott költségvetés alapján szervezi az intézmények elemi tervező munkáját;
 • a minisztérium által előírt formában és határidőben elkészíti az önkormányzat költségvetési és beszámolási tájékoztatóját, valamint eleget tesz az időközi információs kötelezettségeknek;
 • figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodását, gondoskodik pénzellátásukról, iránymutatást ad az intézmények gazdálkodási munkájához;
 • ellátja a költségvetés módosításához, finanszírozásához kapcsolódó évközi feladatokat;
 • előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület pénzügyi vonatkozású döntéseit;
 • ellátja a Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetéséhez, pénzellátásához kapcsolódó számviteli feladatokat;
 • összeállítja, elemzi, és testületi tárgyalásra előkészíti az önkormányzat és intézményei költségvetésének időközi és éves végrehajtásáról szóló beszámolóját;
 • ellátja a hivatal és az intézmények gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli munkákat;
 • kezeli a jogszabályban meghatározott bankszámlákat;
 • ellátja az önkormányzati vagyonkataszter pénzügyi vonatkozású feladatait;
 • ellátja a hivatal gondnoki feladatait;
 • nyilvántartja a vagyoni kört érintő szerződéseket, ellátja az ezzel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat;
 • ellátja a cél- és címzett, illetve egyéb törvényi támogatások igénybejelentésével, elszámolásával kapcsolatos feladatokat;
 • vezeti a jogszabályban előírt számviteli nyilvántartásokat;
 • ellátja az ingatlankezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat,
 • elkészíti a Gazdálkodási Bizottság tevékenységéhez kapcsolódó előterjesztéseket, ill. véleményezi az egyéb pénzügyi vonatkozású előterjesztéseket, az iroda feladatkörébe tartozó ügykörben szakmailag segíti a bizottság munkáját, közreműködik a bizottsági véleményezés elkészítésében,
 • a vezetők és a Gazdálkodási Bizottság részére rendszeres tájékoztatást nyújt az aktuális likviditási helyzetről.
 • gondoskodik az államháztartásról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendelet illetve egyéb helyi önkormányzati gazdálkodással összefüggő alábbi szabályzatok elkészítéséről és karbantartásáról:

 

 • számviteli rend, számviteli politika, számlarend
 • bizonylati szabályzat
 • eszközök, források értékelési szabályzata
 • pénzkezelési szabályzat
 • felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
 • leltárkészítési, leltározási szabályzat,
 • ellenőrzési szabályzat
 • kötelezettségvállalás, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, rendjének szabályzata 
Pénzügyi irodavezető
Molnár Enikő
Irodavezető
06-22-565-464
molnar.eniko.penzugy@bicske.hu
Kapcsolat központ munkatársai
Kochné Köntös Etelka
Könyvelés
06-22-565-464
kochne.kontos.etelka@bicske.hu
Setéth-Fazekas Hajnalka
Könyvelés
06-22-565-464
seteth-fazekas.hajnalka@bicske.hu

Ügyintézés helyszíne:
Bicskei Polgármesteri Hivatal
2060 Bicske, Hősök tere 4.
06-22-565-464