Adóhatósági igazolás

                            Elektronikus ügyintézés - E-Önkormányzat Portál

Az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 126. §-a alapján hatósági igazolást állít ki.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul. A kérelem az E-Önkormányzat Portálon található „Kérelem általános adóigazolás kiállítására” elnevezésű űrlapon nyújtható be papír alapon vagy elektronikus formában.
Vállalkozás
a kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Kapcsolódó jogszabályok

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

illetékmentes

Ügyintézési határidő

Az igazolás kiadásának határideje 6 nap.  

 

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Fizetési könnyítési kérelmek (cégeknek), Tájékoztatás adóhatósági ügyekben
06-20/293-73-98
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Méltányossági kérelem, végrehajtás (A-F)
06-22-565-464/27
horvath.agota@bicske.hu
Jacsó Zsolt
Adó- és értékbizonyítvány, Köztartozások behajtása, Méltányossági kérelmek, végrehajtás (O-ZS)
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Gépjárműadó, Építményadó (A-K), Desztilláló berendezés bejelentése
06-22-565-464/11-es mellék
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Méltányossági kérelmek, végrehajtás (G-NY), Csoportos beszedési megbízás
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu