Desztilláló berendezés bejelentése és a magánfőzött párlat utáni átalányadó

Magánfőzött párlat után, az önkormányzat felé jövedéki adóköteles az a magánfőző, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik, valamint tárgyévben magánfőzött párlatot állít elő.

 Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

Az adókötelezettség keletkezése:

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlat adójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegyet darabonként egy liter tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlat adójegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóság által regisztrált desztillálóberendezéssel rendelkezik.  A vámhatóság a párlat adójegyek kiadott mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.
A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlat adójegy-beszerzésekor legalább 5 darab párlat adójegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlat adójegyet vásárolhat. Ez a szabály azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy, illetve egy háztartás által.

A desztillálóberendezés feletti tulajdonjogról a bejelentési kötelezettséget, valamint a bejelentett adatokban történt változás bejelentési kötelezettségét továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni! 

A magánfőző az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a fenti bejelentési kötelezettségét a változástól számított 15 napon belül. A bejelentés papír alapon nyújtható be.

Kapcsolódó jogszabályok

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Bejelentés benyújtása díj-és illetékmentes.

További információk

https://www.nav.gov.hu/data/cms387097/Felhivas_maganfozes_szabalyainak_valtozasarol.pdf

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó
06-22-565-464 19-es mellék
friedmann.katalin.ado@bicske.hu
Jacsó Zsolt
Végrehajtás, Adó- és értékbizonyítvány, Földtulajdonosi nyilatkozat
06-22-565-464 35-ös mellék
jacso.zsolt.ado@bicske.hu
Kalauzné Pajer Henrietta
Építményadó
06-22-565-464 27-es mellék
kalauzne.pajer.henrietta@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Talajterhelési díj
06-22-565-464 35-ös mellék
varga.veronika.ado@bicske.hu
Vitai Zsuzsa
Gépjárműadó
vitai.zsuzsa@bicske.hu