Környezetvédelmi koncepció

Az embernek a környezettel szemben támasztott igényei közvetlenül a településen jelentkeznek. A környezeti problémák kezelésében és megoldásában egyre nagyobb szerep hárul a helyi önkormányzatokra, a helyi önkormányzat ismeri leginkább a település adottságait, annak alapján képes meghatározni a környezeti célokat, alapelveket, a legfontosabbnak ítélt helyi környezeti problémákat, a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét.

Magyarországon a környezetvédelemmel kapcsolatos jogok és kötelezettségek alkotmányos szinten szabályozottak. Az Alkotmány deklarálja az egészséges környezethez való jogot, a testi és lelki egészséghez való jog biztosítását.

Az alkotmányos szabályozáson túl a környezet összehangolt védelmére, a  fenntartható fejlődés biztosítására vonatkozó szabályozást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény testesíti meg, amely szerint a helyi önkormányzat a környezet védelme érdekében helyi környezetvédelmi programot készít, önkormányzati rendeletben határozza meg a környezetvédelmi feladatait.

Letöltés