Alacsony influenza aktivitás

A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2018. április 9 és április 15. között (2018. 15. hetében) a megyében - az előző heti 395 beteggel szemben -203 fő, az előző hetinél 48,5%-kal kevesebb beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 48,8%ooo-nek bizonyult, a regisztrált betegszám a megyei járványküszöb értéke egy harmada. Az influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz fordulók aránya mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén tovább csökkent. A területi morbiditás továbbra is legmagasabb a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 76,4%ooo; ezt követi a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területe 32,3%ooo; a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területéről nem jelentettek megbetegedést. A megye egész területén az influenzaszerű megbetegedések számának csökkenése a 15. héten tovább folytatódott, a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány mindhárom járási népegészségügyi osztály illetékességi területén és megyei szinten a járványos küszöbérték alatt van. Az influenza aktivitás az alacsony tartományban van.

Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz betegek 6,0%-a 0-14 éves gyermek; 40,0%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 34,0%-a; 20,0%-uk pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az influenzaszerű megbetegedések előfordulási gyakorisága a 25-34 évesek, a 15-24 évesek és az 1-2 évesek között volt a legmagasabb.

A kórházi influenzajelentő szolgálat adatai szerint a 15. naptári héten az influenza, illetve influenzaszerű megbetegedés miatt kórházi ápolást igénylő beteg továbbra sem került felvételre. Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a 2018. év 15. hetében sem érkezett jelentés.

Magyarországon a tájékoztató elkészítéséig 2017. 40. hetétől a beküldésre került 1 404 betegtől származó feldolgozott légúti mintából 483 betegnél igazoltak influenza B és 129 betegnél influenza A vírus okozta fertőzést. Huszonnyolc főnél Légúti óriássejtes vírust és harmincnégy főnél adenovírus okozta fertőzést igazoltak. Megyénk területéről a jelentés írásáig nem igazoltak további fertőzést, így a jelentés írásáig 20 influenza B és 8 influenza A vírus került azonosításra, valamint három adenovírus és egy Légúti óriássejtes vírus kóroki szerepe igazolódott. Az influenza pozitivitási arány 54,0%-nak felelt meg. A kimutatott influenzavírusok között (71,4%) továbbra is az influenza B vírus volt a felelős.

Fejér Megyei Kormányhivatal