Beiratás az általános iskolában

Beíratás a Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beíratás ideje: 2016. április 14-én (csütörtök) 8 órától 19 óráig,

                           2016. április 15-én (péntek) 8 órától 19 óráig.

Helye: Iskolánk Prohászka úti épületének (alsó tagozat) könyvtára.

Szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény, szükség esetén Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvélemény).
  • A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges NEK azonosító (az Okmányirodában a diákigazolványhoz szükséges fénykép készítésekor kapott szám).

 

Bicske, 2016. március 18.

Bárányos József sk.

igazgató