Bicske Köztisztaságáról

Új köztisztasági rendelet van érvényben 2015. december 5-étől Bicskén. A lakosságot közvetlenül érintő, az ingatlanokra és a közterületekre vonatkozó legfrissebb előírások a következőek:

- Aki tevékenységéhez közterületet használ, köteles a területet és annak 10 méteres környezetét is tisztán tartania. Ez vonatkozik az árusokra is, akiknek az árusítás során keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodniuk kell.

- Az ingatlantulajdonosoknak kell az ingatlanuk előtti járdát letakarítani, tisztántartani, síkosságmentesíteni, a havat eltakarítani. Ha az ingatlan lakatlan vagy beépítetlen, akkor is ugyanezek a szabályok vonatkoznak rájuk. Mindezeken túl az ingatlantulajdonosok kötelesek az útpadkától az ingatlan felé eső zöldfelületet és az út melletti árkot is tisztántartani, a füvet lekaszálni, a kapubejáróban lévő átereszt karbantartani.

- Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonosoknak a tulajdoni részük arányában kell gondoskodniuk az ingatlant határoló közterületek tisztántartásáról.

- Síkosságmentesítésre - útjaink megóvása érdekében - kizárólag csak környezetbarát anyagok használhatóak. Ilyen a fűrészpor, a homok, a faforgács, a bazalt vagy a dolomit zúzalék.

- Ha bármilyen anyag (pl. sóder) szállítása során közterületen szétszóródik, akkor azt azonnal el kell távolítani. Ha bárki azt észleli, hogy a szétszóródott anyagot valaki nem takarította össze, és ez a közterületen maradt, akkor azt haladéktalanul jelentse a Bicskei Polgármesteri Hivatalban (Hősök tere 4.).
 

Letöltés

Bicske Város Önkormányzata