Bicske Városáért Közösségi Díjban részesült a Bicske Városi Óvoda nevelőtestülete

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén a hagyományoknak megfelelően kitüntetések átadására is sor került az arra méltó, Bicske közössége által nagyra becsült személyek, közösségek részére.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 182/2017. számú határozata alapján az oktatás területén végzett több évtizede tartó töretlen, kiemelkedő és áldozatos munkája, az integrációban nyújtott magas színvonalú tevékenysége, valamint a város kulturális életében való aktív részvétele elismeréseként „Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetést adományozott a Bicske Városi Óvoda nevelőtestületének.

A díj átadásakor elhangzott méltatás:

Az alapfokú intézményi ellátás keretében a Bicske Városi Óvoda 3 épületben 20 csoportban biztosít családias, derűs, gyermekközpontú óvodai életet. Az önállóan működő intézmény több mint 400 gyermeket nevel. Munkatársi közössége 81fő, melyből a szakmai munkát felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógusok, pszichológus, pedagógiai asszisztensek és szakképzett dajkák végzik, míg a háttérmunkát óvodatitkárok, informatikus, irodai ügyintéző, takarítók és karbantartók biztosítják. Mindennapi munkájukban törekszenek a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában a komplex nevelő hatás érvényesítésére, az integráció keretein belül a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésére.

Hitvallásuk szerint a játék a kisgyermek elsődleges tevékenysége, a nevelés leghatékonyabb eszköze. A nevelési folyamat alapritmusát az évszakok változására, a természeti környezet megszerettetésére és védelmére építik. A tagóvodák 2015-től részt vesznek a Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban, ahol minden évben elhozták a „Zsűri elismerésében részesült" díjat. De részt vesznek a “Bicske a virágzó város” programban is, ahol szintén szép eredményeket érnek el.

Az óvoda hétköznapjait kialakult hagyományaik, jeles napok, ünnepek színesítik. A szakemberek nagy gondot fordítanak a gyermekek óvodai és óvodán kívüli programjainak megszervezésére is: úszás, színházlátogatás, könyvtári és kézműves foglalkozások, kirándulások. A kapunyitogatónak, a nyílt és mocorgó napoknak, valamint a családi rendezvényeiknek köszönhetően a szülők, nagyszülők is bekapcsolódhatnak és betekintést nyerhetnek az óvodai életbe.

A kiváló pedagógusi munkának köszönhetően az óvodások színvonalas műsoraikkal, előadásaikkal gazdagítják Bicske Város rendezvényeinek programjait, de a nevelőtestület tagjai is igyekeznek bekapcsolódni a város életébe, törekednek hagyományaink őrzésére, és tradíciók teremtésére.

A Bicske Városi Óvoda sajátossága, hogy kiemelten foglalkozik a német nemzetiségi nyelv megismertetésével, a nemzetiségi hagyományok ápolásával, a nemzetiségi identitás erősítésével, fejlesztésével. A német nemzetiségi nevelés idén szeptembertől már mindhárom épületben biztosított.

Az óvodai alkalmazottak munkáját, összekovácsolódását segítik az évenként szervezett nevelési tanulmányi kirándulások, a jeles napokhoz kapcsolódó közös vacsorák, ünnepségek. Az óvónők rendszeresen részt vesznek szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, annak érdekében, hogy az intézményekbe járó kisgyermekeket nagyobb körültekintéssel, szélesebb szakmai rálátással tudják nevelni. A nevelőtestület célja megőrizni eddigi munkájukkal létrehozott értékeiket, és tovább fejleszteni óvodáik szakmai színvonalát a mindenkori óvodahasználók igénye szerint.

Gratulálunk!

 

Fotó: Adravecz Tamás