Bicskéért Emlékérmet kapott Sági Ferencné

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén a hagyományoknak megfelelően kitüntetések átadására is sor került az arra méltó, Bicske közössége által nagyra becsült személyek, közösségek részére.

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/2017. számú határozata alapján mások viszonzás nélküli segítésének, hittel, szeretettel végzett munkájának, közösségösszetartó tevékenységének, a nehézsorsú emberek, a fogyatékkal élők megsegítésének, példaértékű életútjának, önzetlen, segítőkész tevékenységének elismerésére „BICSKÉÉRT EMLÉKÉRMET” adományozott Sági Ferencnének, a Bicskei Karitász vezetőjének.

Sági Ferencné ünnepségen elhangzott méltatása:

Sági Ferencné 12 esztendeje vezetője a Bicskei Római Katolikus Egyházközség keretein belül működő Karitász csoportnak. Tagja a Bicskei Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének, az Egyházközségi Nővérek Társaságának, a Rózsafüzér Társulat Imacsoport vezetője, és az egyházközségi zarándoklatok szervezője.

Sági Ferencné legfőbb törekvése mások viszonzás nélküli segítése. Aktív részese minden karitatív megmozdulásnak, sőt gyakran maga kezdeményezi azt annak érdekében, hogy egy nemes cselekedet célba érjen, és a legelesettebbek is esélyt kapjanak. De nem csak egyének sorsát igyekszik egyengetni, hiszen segítségét egész közösségekre képes kiterjeszteni. 2013-ban a fogyatékkal élők megsegítését is zászlajára tűzte, és elindította az Őrangyal Klubot. A kezdeményezés egyik legfőbb célja az volt, hogy a szeretet erejével közösséget, hidat építsenek a sérült emberek és egészséges társaik között, megtanulva kölcsönösen tisztelni, elfogadni egymást. Az ország első Őrangyal klubja 2014-ben Nívódíjat kapott.

Sági Ferencné a dicsfénnyel, tündökléssel nem tud azonosulni. Hittel, szeretettel a háttérben végzi odaadó munkáját, ahogy ő maga szerényen vallja: csak szolgál és teszi a dolgát. Sági Ferencné tevékenysége mindannyiunknak példaértékű lehet.

Szívből gratulálunk neki!

Fotó: Adravecz Tamás