Egyéni gazdaságok összeírása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bicske egy részén a  korábbi évek gyakorlata szerint kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre a Központi Statisztikai Hivatal. Az összeíró május 23-a és június 15-e között keresi fel háztartásokat.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2018

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztos végzi, Bicskén név szerint: Komárominé Bodnár Erika

A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választotta ki a hivatal - matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.

Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi  adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem  hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járnak el.

A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt további tájékoztatást.