Ingyenes étkeztetés igénylése nyári szünet idejére

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők kérhetik gyermekeik részére a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítását. Amennyiben a nyári tanítási szünet időtartama alatt – 2016. június 16-tól 2016. augusztus 31-ig - igénybe szeretné venni gyermeke részére a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermekeknek az önkormányzat által biztosítandó ingyenes étkeztetést - a Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodájában -, akkor a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet vizsgálata és a kérelembenyújtás céljából hivatalomban - a szociális csoportnál – megjelenni szíveskedjen ügyfélfogadási időben. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12 óráig, szerda 08-12-ig és 13-18 óráig, péntek 8- 12 óráig. Bicske, 2016.