Kéményellenőrzések

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók!

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény megváltoztatta az eddigi kéményseprési közszolgáltatás gyakorlatát.

A közszolgáltatás igénybevétele továbbra is kötelező, Fejér megye területén a közszolgáltatási feladatokat a Kémény Zrt végzi.

Az új szabályozás alapján a kéményseprő-ipari tevékenységet a szolgáltató térítésmentesen végzi

aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében,

ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban van.

 

A szolgáltatás időpontjáról a szolgáltató időpont megjelöléssel értesíti az ingatlan használóját, tulajdonosát. Amennyiben ez az időpont nem megfelelő a tulajdonos részére, úgy 30 napon belül újabb időpontot jelöl meg. A második időpont eredménytelensége esetén következő időpont kerül kitűzésre, egyeztetésre a felek között, de a harmadik kiszállás már térítésköteles.

 

A jövőben a szilárd tüzelésű berendezések kéményeit évente, a gázkészülékek és zárt égésterű készülékek füstgáz elvezetőit 2 évente ellenőrzik a tervezett sormunka során.

 

Az ingatlantulajdonos/használó köteles biztosítani az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutást, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutást, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét.

 

A Kémény Zrt a tervezett sormunkák végzéséről a honlapján is tájékoztatást biztosít.

 

A vonatkozó jogszabályok:

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet.