Közeledő határidők a helyi adózásban!

Iparűzési adóelőleg-kiegészítési és bevallási határidő – 2016. december 20.

Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg kiegészítési kötelezettsége van a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. §. (10) bekezdése alapján. Az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére kell kiegészíteni. Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét az erre rendszeresített bevallási nyomtatványon 2016. december 20. napjáig kell bevallani és megfizetni az önkormányzati adóhatósághoz az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. § (1) bekezdése szerint.

A feltöltéshez szükséges „Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről” nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy letölthető az alábbi helyről: http://www.bicske.hu/ph/ugyintezes/helyi-iparuzesi-ado.

Az adóelőleg-kiegészítés összegét átutalással kell teljesíteni az alábbi bankszámla számra:

Bicske Város Önkormányzat Iparűzési adó beszedési számla: 11736020-15727048-10501045

Kérem, ügyeljenek a bevallási és befizetési határidők pontos betartására. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem tölti fel legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet az Art. 172. § (12) bekezdése alapján.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint adózó vállalkozások iparűzési adó bevallási kötelezettségének határideje – 2017. január 15.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy azoknak a kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adózó vállalkozásoknak, amelyek a helyi iparűzési adóban is a tételes adózást választották és az önkormányzat által biztosított 2,5 MFt adóalapig terjedő adómentességet igénybe kívánják venni, a 2016. évről 2017. január 15-ig helyi iparűzési adó bevallást kell benyújtaniuk a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) b) pontja alapján.

A bevalláshoz szükséges „Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy letölthető az alábbi helyről: http://www.bicske.hu/ph/ugyintezes/helyi-iparuzesi-ado .

Építményadó – 2017. január 15.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Azokat az ingatlantulajdonosokat, illetve vagyoni értékű jog (jellemzően haszonélvezeti jog) jogosultjait, akik 2016. év folyamán szereztek ingatlant vagy vagyoni értékű jogot, 2017. január 1-től terheli adófizetési kötelezettség. A bevallást legkésőbb 2017. január 15-ig kell benyújtani.

A bevalláshoz szükséges „Bevallás építményadóról” nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy letölthető az alábbi helyről: http://www.bicske.hu/ph/ugyintezes/epitmenyado.

Annak az adóalanynak, aki építményét 2016-ban elidegenítette, 2016. december 31. napjával szűnik meg az adófizetési kötelezettsége. Ezt szintén 2017. január 15-ig kell bejelenteni adóhatóságunkhoz a „Bejelentés az építményadó megszüntetéséhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével.

Helyi adórendeletünk szerint mentes az építményadó alól az az építmény, amelyben a 70. életévét betöltött, egyedülélő bicskei lakos magánszemély életvitelszerűen tartózkodik. A mentesség igénybevételéhez az adóalanynak a „Nyilatkozat építményadó mentességhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével kell 2017. január 15-ig nyilatkoznia jogosultságáról.

Kérem, szíveskedjenek betartani a fenti határidőket!

 

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Fritz Gábor
jegyző