Közeledő határidők a helyi adózásban

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szerint adózó vállalkozások iparűzési adó bevallási kötelezettségének határideje – 2018. január 15.

Felhívom az adózók figyelmét, hogy azoknak a kisadózó vállalkozások tételes adója szerint adózó vállalkozásoknak, amelyek a helyi iparűzési adóban is a tételes adózást választották és az önkormányzat által biztosított 2,5 MFt adóalapig terjedő adómentességet igénybe kívánják venni, a 2017. évről 2018. január 15-ig helyi iparűzési adó bevallást kell benyújtaniuk a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) b) pontja alapján.

A bevalláshoz szükséges „Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy letölthető az alábbi helyről: http://www.bicske.hu/ph/ugyintezes/helyi-iparuzesi-ado.

Építményadó – 2018. január 15.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Azokat az ingatlantulajdonosokat, illetve vagyoni értékű jog (jellemzően haszonélvezeti jog) jogosultjait, akik 2017. év folyamán szereztek ingatlant vagy vagyoni értékű jogot, 2018. január 1-től terheli adófizetési kötelezettség. A bevallást legkésőbb 2018. január 15-ig kell benyújtani.

A bevalláshoz szükséges „Bevallás építményadóról” nyomtatványt a hivatal adócsoportjánál szerezhetik be, vagy letölthető az alábbi helyről: http://www.bicske.hu/ph/ugyintezes/epitmenyado.

Annak az adóalanynak, aki építményét 2017-ben elidegenítette, 2017. december 31. napjával szűnik meg az adófizetési kötelezettsége. Ezt szintén 2018. január 15-ig kell bejelenteni adóhatóságunkhoz a „Bejelentés az építményadó megszüntetéséhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével.

Helyi adórendeletünk szerint mentes az építményadó alól az az építmény, amelyben a 70. életévét betöltött, egyedülélő bicskei lakos magánszemély életvitelszerűen tartózkodik. A mentesség igénybevételéhez az adóalanynak a „Nyilatkozat építményadó mentességhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével kell 2018. január 15-ig nyilatkoznia jogosultságáról.

Kérem, szíveskedjenek betartani a fenti határidőket!

 

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Fritz Gábor
jegyző